Organisatie

Organisatie

De stichting Domein Built Environment (voorheen de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte) is een organisatie van en voor hogescholen die opleidingen aanbieden en onderzoek doen in het kennisdomein Built Environment. 

   

Organisatie binnen het domein

   

Stichtingsraad

De ambities en het beleid van DBE worden bepaald door de Stichtingsraad. De Stichtingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van ieder van de aangesloten hogescholen. Daarnaast is de voorzitter van het Nationaal lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) vaste genodigde voor de vergaderingen van de Stichtingsraad.

   

Bestuur

De leden van de Stichtingsraad kiezen uit hun midden een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten van DBE. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende leden:

  • Claartje Rakestraw (Hogeschool van Amsterdam) - portefeuillehouder onderwijs
  • Ellen Kerbusch - vice-voorzitter, portefeuillehouder onderzoek
  • Frank Spuij (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) - voorzitter, portefeuillehouder netwerken
  • Rob van Kampen (De Haagse Hogeschool) - penningmeester, portefeuillehouder human capital agenda

De voorzitter van het bestuur is tevens geassocieerd-lid van het sectoraal adviescollege van de sector bètatechniek (HTNO), een adviesorgaan van de Vereniging Hogescholen.

Sinds 1 juni 2020 wordt het bestuur ondersteund door een bestuursadvseur, Ellen Willemse.

  

Landelijke opleidingsoverleggen

Alle opleidingen binnen het domein kennen een landelijk opleidingsoverleg (ook wel stamoverleg genoemd), met daarin één of meer vertegenwoordigers van de hogescholen die de opleiding aanbieden. De vertegenwoordigers van de (7 verschillende) AD's hebben één gezamenlijk overleg. In de stamoverleggen wordt onder meer gesproken over de invulling van het onderwijsprogramma.

  

Verbindingen met het praktijkgericht onderzoek

Iedere hogeschool kiest zelf hoe onderwijs en onderzoek worden verbonden. Een deel van de leden van de stichtingsraad is eindverantwoordelijk voor het onderzoek. In andere gevallen is het onderzoek los van het onderwijs georganiseerd, bijvoorbeeld in Centres of Expertise met een eigen directeur.

Onderzoekers zijn onderling verbonden via lectorenplatforms. Via de voorzitter van het lectorenplatform voor de gebouwde omgeving (NL-GO) is er een structurele verbinding tussen de stichtingsraad/het bestuur van DBE en het landelijke onderzoek.

   

Verbindingen met het mbo en wo

Hogescholen onderhouden zelf contact met mbo- en wo-instellingen in hun eigen regio. Via het bestuur is er een verbinding met de landelijke mbo- en wo-koepels: de MBO-Raad, S-BB en 4TU.bouw.

   
Verbindingen met het werkveld

Iedere opleiding of cluster van opleidingen in het domein heeft een eigen, regionale werkveld adviescommissie. Daarin zitten vertegenwoordigers van brancheorganisaties, grote (internationale) bedrijven, MKB, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties.

Op landelijk niveau is er geen aparte werkveld adviescommissie, maar het domein onderhoudt wel actief contact met het werkveld. Dit gebeurt onder meer via structurele overleggen met relevante brancheorganisaties en thematisch georiënteerde bijeenkomsten met een brede groep vertegenwoordigers uit het werkveld.

Mocht u ook uitgenodigd willen worden voor thematische bijeenkomsten, neemt u dan contact op met ellenwillemse@builtenvironment.nl.